top of page

LEGO SERIOUS PLAY en het drama van de digitale transformatie

Uit het Global Transformation Survey 2016 van KPMG blijkt dat bijna 50%(!) van de bedrijven vindt dat zij niet in staat is om de signalen van verandering die zij uit de markt krijgt om te zetten in aansprekende nieuwe inzichten en overtuigende ideeën.

Het drama

Bij veel van de onderzochte bedrijven staat digitale transformatie in het algemeen hoog op de agenda, maar komt de daadwerkelijke uitvoering maar moeizaam tot stand. Uit Berenshot's Strategy Trends 2016-onderzoek blijkt dat 'Disruptie & digitalisering' op nummer 2 staan op de agenda van de CEO.

Een strategieconsultant van Berenschot verwoordde het als volgt: “De meeste organisaties weten dat ze iets moeten doen om bij te blijven, en hebben ook steeds beter een idee in welke richting ze moeten zoeken voor oplossingen. De juiste oplossingen vinden en de gevonden oplossingen ook daadwerkelijk in te voeren, dát is de grote uitdaging in 2016 voor de Nederlandse CEO!”

LEGO SERIOUS PLAY; een innovatieve methodologie, ontwikkeld ter verbetering van de innovatie en ‘business performance’ binnen bedrijven en organisaties.

Bij het zoeken naar de juiste oplossingen lopen bedrijven volgens het KPMG-onderzoek – waarin het bureau 1.500 bedrijven in 16 landen heeft gevraagd naar de wijze waarop zij omgaan met het noodzakelijke vernieuwings- en veranderingsproces – tegen de volgende hindernissen aan:

1. Bedrijven slagen er onvoldoende in om het gewijzigde gedrag van klanten daadwerkelijk te doorgronden;

2. Bedrijven kunnen onvoldoende grip krijgen op de veranderende behoefte van klanten;

3. Bedrijven hebben moeite met het voortdurend veranderende concurrentielandschap.

LEGO SERIOUS PLAY

Om de juiste oplossing te vinden en de hindernissen te kunnen nemen, heb je naast data – waar bij menig bedrijf en organisatie ook nog genoeg te doen is, maar da’s heel ander verhaal – al het creatieve en innovatieve potentieel binnen je bedrijf of organisatie nodig. En dat is waar de LEGO SERIOUS PLAY-methode (LSP-methode vanaf nu) z’n intrede in het verhaal doet.

Denken door te bouwen

Uit alle studies omtrent brainstormen en brainstorm-methodes die sinds de 50-er jaren gedaan zijn, blijkt dat met meerdere personen tegelijk brainstormen veel minder ideeën oplevert dan wanneer mensen eerst alleen werken en daarna hun ideeën samenbrengen en bespreken. De LSP-methode laat deelnemers aan een workshop eerst zelf denken door te bouwen. Daarna wordt ieders bouwwerk plenair besproken.

In 3D oplossingsrichtingen construeren

Onderzoeken van de universiteiten van Carnegie Mellon en Pittsburgh hebben aangetoond dat als mensen actief ‘spelen’ met de beschikbare beslissingsopties (in verschillende scenario’s), ze dat deel van hun hersenen activeren dat gebruikt wordt om complexe, niet alledaagse beslissingen te nemen.

‘Spelen’ met de mogelijke beslissingen levert dan ook betere beslissingen op. De LSP-methode laat deelnemers aan een workshop letterlijk 'spelen' met mogelijke beslissingsopties in verschillende (strategische) scenario's.

Daarnaast levert een probleem oplossen met een visuele en ruimtelijke methode creatievere oplossingen op, dan wanneer er alleen gebruikt wordt gemaakt van woorden en concepten. De LSP-methode laat deelnemers aan een workshop in 3D oplossingsrichtingen, ideeën, meningen en gedachten construeren.

Effectief

De LEGO SERIOUS PLAY-methode is gebaseerd op de uitkomsten van de hierboven genoemde studies en uitgangspunten. Dat maakt het zo’n uiterst effectieve methode. Juist ook in de digitale transformatie waar menig bedrijf of organisatie op dit moment middenin zit. En juist ook omdat het voor veel professionals in deze bedrijven en organisaties zo’n onbekend terrein is.

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.”, Charles Darwin

Out of the box

Transformeren betekent open staan voor nieuwe ontwikkelingen, out-of-the-box-denken én handelen en nieuwe, onbekende paden bewandelen: ‘try before you die’. LEGO SERIOUS PLAY is voor veel bedrijven en organisaties een nog onbekende methode om strategie-, innovatie- en productontwikkelings-vraagstukken op te lossen.

Echter bedrijven en organisaties zoals Google, NASA, DSM, MIT, en Unilever gebruiken of hebben de methode gebruikt om het creatieve en innovatieve potentieel in hun organisatie optimaal te benutten. Om zo de beste oplossingen te vinden voor hun vraagstukken. Need I say more!?

Voor meer informatie over de LEGO SERIOUS PLAY-methode ga naar www.useanybrick.com.

Archief
Zoek op onderwerp
Any brick social
RSS Feed
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • LinkedIn App Icon
bottom of page