top of page

De LEGO SERIOUS PLAY methode

Alle wetenschappelijke onderzoeken sinds de vijftiger jaren laten zien dat groepen die gezamenlijk brainstormen veel minder ideeen produceren dan wanneer hetzelfde aantal mensen eerst alleen na-denken en vervolgens hun ideeen samenbrengen.

 

Dus waarom wordt er dan nog steeds gebrain-stormd in grote groepen binnen bijna alle bedrijven en organisaties?

De LEGO® SERIOUS PLAYTM-methode

De LEGO SERIOUS PLAY-methode staat garant voor snellere en betere beslissingen en effectievere meetings. 

"Vraag 12 personen om een toren te bouwen met elk dezelfde stenen en je krijgt 12 verschillende torens."

 

Foto gemaakt door: Any brick

Video gemaakt door: Any brick

5 redenen om LEGO SERIOUS PLAY in te zetten

5 redenen waarom LEGO SERIOUS PLAY zo effectief is

 • De methode helpt om het grote plaatje te zien en verschillende opties en mogelijke oplossingen te verkennen

 

 • De methode maakt het mogelijk dat elke deelnemer zijn of haar kennis en ervaring kan inbrengen in een voor ieder gelijk speelveld

 

 • De methode levert het beste resultaat als het om een veelzijdig en complex onderwerp gaat en er (nog) geen duidelijke antwoorden zijn

 

 • De methode zorgt ervoor dat iedereen zich achter de genomen beslissingen schaart, zelfs als iemand het er niet 100% mee eens

 

 • De methode faciliteert een eerlijke dialoog en effectieve samenwerking

 • De LEGO-stenen dienen als een gemeenschappelijke taal die iedereen kan ‘spreken’, ondanks opleiding, positie of cultuur. Dit betekent dat ieders kennis en inzichten naar de oppervlakte komen

 

 • In eerste instantie ligt de focus op het individu en niet op de groep. Dit betekent dat iedereen actief betrokken is bij het beslisproces. Daardoor zullen alle betrokkenen zich aan beslissingen commiteren en afspraken nakomen

 

 • Een workshop levert concrete ideeën en resultaten op, omdat elke deelnemer de tijd heeft om zijn of haar antwoord en input te bouwen en vervolgens deze te delen met de groep

 

 • De 3D-visualitie zorgt voor een sneller en beter begrip. De metaforen en verhalen leveren daardoor minder misverstanden op tussen de deelnemers aan een workshop

 

 • De focus ligt op de gebrouwde modellen en niet op de persoon, daardoor blijven meetings gefaciliteerd door de LEGO SERIOUS PLAY-methode ‘on topic’. Daardoor kunnen discussies zeer intens worden, zonder persoonlijke conflicten.

 

 

 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page
 • LinkedIn App Icon
bottom of page