top of page

6 Redenen waarom LEGO SERIOUS PLAY zo effectief is

LEGO SERIOUS PLAY is een gefaciliteerde methode die - zoals de naam al aangeeft - gebruikt maakt van de kracht van spelen in het algemeen en die van LEGO in het bijzonder. LEGO SERIOUS PLAY wordt door organisaties ingezet voor o.a. strategie-ontwikkeling, visie-ontwikkeling, innovatie, planvorming en teambuilding.

1. De LEGO-stenen dienen als een gemeenschappelijke taal die iedereen kan ‘spreken’, ondanks opleiding, positie of cultuur. Dit betekent dat ieders kennis en inzichten naar de oppervlakte komen tijdens een workshop of brainstormsessie.

2. In eerste instantie ligt de focus op het individu en niet op de groep. Dit betekent dat iedereen actief betrokken is bij het ontwikkel- en beslisproces. Daardoor zullen alle betrokkenen zich aan beslissingen kunnen commiteren en afspraken nakomen: het optimale draagvlak.

3. Een brainstormsessie of workshop levert hele concrete ideeën en resultaten op, omdat elke deelnemer eerst zelf de tijd heeft om zijn of haar antwoord en input te construeren (lees: LEGO-model te bouwen) en deze als tweede stap met de groep gaat delen.

4. De 3D-visualisatie (het gebouwde LEGO-model) zorgt voor een sneller en beter begrip. De metaforen en verhalen leveren daardoor minder misverstanden op tussen de deelnemers aan een brainstormsessie of workshop.

5. De focus ligt op de gebouwde modellen en niet op de persoon, daardoor blijven meetings gefaciliteerd door de LEGO SERIOUS PLAY-methode ‘on topic’. Discussies kunnen daardoor zeer intens worden, zonder persoonlijke conflicten.

6. LEGO SERIOUS PLAY is een bewezen, zeer effectieve methode. Grote bedrijven zoals Google, NASA, Ferrari, MIT, LEGO, DSM, Unilever en New Balance gebruik(t)en de methode.

Archief
Zoek op onderwerp
Any brick social
RSS Feed
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • LinkedIn App Icon
bottom of page